Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

LAS s CILjem je v sodelovanju z LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Mežiške doline 1.9.2018 pričel izvajati projekt Digitalne rešitve ZA izzive podeželja v okviru katerega se posvečamo izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Skupaj smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam ciljnih skupin na podeželju, kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Izobraževanja v sklopu operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečevanju možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo). V izobraževanja bomo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije. V prid naše odločitve, da štirje LASi skupaj pripravimo operacijo govori tudi dejstvo, da imamo na območjih LAS Mežiške doline in LAS s CILjem že veliko izkušenj z izobraževanjem odraslih, med drugim tudi na področju računalniškega opismenjevanja prebivalstva. Na območjih LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pa tovrstno izobraževanje še ni toliko prisotno in imajo s tem manj izkušenj. Tako bomo lahko, ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa bomo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti.

 VEČ O PROJEKTU

KONTAKT

Dušanka Černalogar

ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, Idrija

tel. št: 05 37 43 913

e-pošta: dusanka.cernalogar@icra.si

novice_2018_las_s_ciljem_01

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
in na spletno stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/.