Podatki o pooblaščeni osebi – zunanja pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Organizacija: Omnimodo d. o. o.
Sedež: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana

Ime in priimek: Peter Sotošek Štular
Delovno mesto: pravnik
Elektronski naslov: dpo@omnimodo.si
Telefon: 01 23 223 47

Politika varstva osebnih podatkov ( .pdf datoteka)