Pobratenja

Občina Cerkno – Občina Cassacco

Mednarodno sodelovanje in povezovanje sta v današnjem času priložnost in nemalokrat tudi nuja lokalnih skupnosti. Poleg lastnih izkušenj ter izkušenj regionalnega in nacionalnega okolja lahko tako pri razvojnem načrtovanju črpajo znanje, prenašajo dobre prakse in iščejo nove skupne priložnosti tudi v mednarodnih integracijah, predvsem v skupnem evropskem prostoru.

S strani predstavnikov Občine Cassacco, ki leži v deželi Furlaniji – Julijski krajini, je Občina Cerkno prejela povabilo k vzpostavitvi prijateljskih vezi. Prvo spoznavno srečanje med občinsko upravo Občine Cerkno in upravitelji Občine Cassacco je potekalo konec leta 2010 in se zaključilo s skupnim načelnim strinjanjem glede vzpostavitve prijateljskih vezi in v nadaljevanju formalnega pobratenja. Občinski svet Občine Cerkno je na svoji 4. redni seji 19. maja 2011 pobudo pobratenja tudi uradno podprl.

Osnovni namen pobratenja je prijateljsko sodelovanje med občinama, tako na strokovnem področju občinskih uprav in drugih inštitucij (izmenjava izkušenj, praks, skupno sodelovanje v programih čezmejnega sodelovanja …), kot medsebojno sodelovanje prebivalcev obeh občin na humanitarnem, kulturnem, gospodarskem, turističnem in športnem področju. Pri tem naj bi bila posebna pozornost namenjena povezovanju mladih, z namenom ustvarjanja in poglabljanja občutka pripadnosti v skupnem evropskem prostoru.

Občini Cerkno in Cassacco povezuje več skupnih značilnosti. Obe sodita med manjše občine (občino Cassacco naseljuje slabih 3.000 prebivalcev, leži pa na 11,6 km2 v Videmski pokrajini, 12 km severozahodno od Vidma), ki svoj razvoj gradita predvsem na turizmu in kulturni dediščini območja, s poudarkom na skrbnem, celostnem in trajnostno naravnanem razvojnem, prostorskem in okoljskem načrtovanju.

Za pobratenja se danes odloča vse več skupnosti, saj se vedno bolj zavedajo, da jim lahko dobri partnerski odnosi zelo koristijo. Z zbliževanjem ljudi iz različnih delov Evrope se ponuja priložnost izmenjave izkušenj, mnenj, znanj. Prebivalci sklepajo nova poznanstva in prijateljstva, spoznavajo druge kulture in običaje. Pobratenja odpirajo nove gospodarske, turistične in drugačne priložnosti na različnih področjih življenja in delovanja tako posameznika kot skupnosti.

Izhodišča Občine Cerkno za pobratenje z Občino Cassaco:

  • določitev osrednjih skupnih interesov in področij sodelovanja,
  • aktivno vključevanje prebivalcev in celotne skupnosti v sodelovanje,
  • vključevanje evropske dimenzije v pobratenje,
  • določitev skupnih ciljev in vrste dejavnosti,
  • vključevanje dela s šolami in mladimi v pobratenje,
  • načrtovanje trajnega partnerskega odnosa, usmerjenega v prihodnost, kot temelj za nove izmenjave,
  • oblikovanje proračuna in skrb za finance pobratenja.

Listino pobratenja sta župan Občine Cerkno Miran Ciglič in župan Občine Cassacco Vannes Assaloni podpisala 1. oktobra 2011 na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Cerkno ob občinskem prazniku.

Več o Občini Cassacco: http://www.comune.cassacco.ud.it/site/