DOMEN URŠIČ | PODŽUPAN OBČINE CERKNO

Občina Cerkno je naš skupni življenjski prostor, ki ga sooblikujemo. V mandatu 2018-22 je potrebno spremeniti načine delovanja in odpreti nove poti za medsebojno razumevanje.Domen Uršič

Domen Uršič
Zaposlen je kot pomočnik direktorja za pedagoško področje v CŠOD Cerkno.
Po vrnitvi iz Ljubljane v Cerkno je imel nalogo vzpostavitve delovanja novega doma CŠOD Cerkno, ki sedaj obratuje z 9 zaposlenimi. V mandatu 2015-18 je bil kot prostovoljec načelnik Zveze tabornikov Slovenije.

Primarna pristojnost podžupana sta koordinacija dela na področju družbenih in društvenih dejavnosti ter vodenje občinskih sej.

Funkcijo podžupana opravlja nepoklicno.