Zapisniki delovnih teles

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo:

Odbor za družbene in društvene dejavnosti:

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor:

Odbor za javne finance, proračun in investicije:

Statutarno pravna komisija:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: