Sestava občinskega sveta

Urška Lahajnar Ubajiogu Lista Stanka Močnika
Nikolaj Ozebek Lista Stanka Močnika
Silvo Jeram SLS
Rok Obid Smo taki, kot smo
Jerca Prezelj Smo taki, kot smo
Stanko Močnik Lista Stanka Močnika
Mojca Mavri Lista Stanka Močnika
Aleš Zajc Lista Stanka Močnika
Jožica Ortar Lista Stanka Močnika
Marko Čadež SDS
Jurij Kavčič SLS
Branka Florjančič SLS
Antonija Dakskobler SD
Domen Uršič Smo taki, kot smo
Adrijana Mavri Smo taki, kot smo
Andraž Drešček Smo taki, kot smo