Gradiva, vabila in zapisniki sej Občinskega sveta

Vabilo na 11. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno

ponedeljek, 11. maj, 2020Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) sklicujem 11. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 12. maja 2020 ob 18:00 preko videokonference v aplikaciji Zoom Meetings.

8. seja Občinskega sveta Občine Cerkno

sreda, 15. april, 2020Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) sklicujem 8. (preloženo) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 16. aprila 2020 ob 18:00 preko videokonference v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 7. seji občinskega sveta dne ... Podrobneje

7. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – november 2019

sreda, 27. november, 2019Številka: 900-0005/2019 Datum: 18. 11. 2019 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 7. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 28. novembra 2019 ob 18. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9. Predlagam naslednji d n ... Podrobneje

6. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2019

četrtek, 27. junij, 2019Številka: 900-0005/2019 Datum: 19. 06. 2019 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 6. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 27. junija 2019 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9. Predlagam naslednji d n ... Podrobneje

Arhiv gradiv, vabil in zapisnikov sej Občinskega sveta najdete na tej povezavi.