Gradiva, vabila in zapisniki sej Občinskega sveta

23. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – marec 2021

torek, 16. marec, 2021Številka: 900-002/2021 Datum: 10. 3. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 23. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 18. marca 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings (23. seja občinskega sveta https://us02web.zoom.us/j/81023745550) Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev ... Podrobneje

22. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – januar 2021

torek, 2. februar, 2021Številka: 900-001/2021 Datum: 22. 1. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 22. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 2. februarja 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda Sprejem zapisnika in ... Podrobneje

21. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2020

četrtek, 24. december, 2020Številka: 900-0014/2020 Datum: 17. 12. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem S K L I C U J E M 21. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v ponedeljek 28. decembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n e v ... Podrobneje

20. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2020

ponedeljek, 7. december, 2020Številka: 900-0013/2020 Datum: 26. 11. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 20. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 8. decembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n e ... Podrobneje

Arhiv gradiv, vabil in zapisnikov sej Občinskega sveta najdete na tej povezavi.