Zaključni račun

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2017.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2016.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2015.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2014.