Volitve

Lokalne volitve 2014

četrtek, 10. julij, 2014V spodnjih povezavah najdete dokumentacijo za lokalne volitve 2014. Občinska volilna komisija Občine Cerkno obvešča vse volivce, da bo volišče za predčasno glasovanje odprto v sejni sobi občinske uprave 1.10.2014 od 7. do 19. ure. OBVESTILO – Kandidatura in podpora kandidatom za člane sveta krajevne skupnosti Obveščamo vas, da lahko glede na določbo 109. člena Zakona o lokalnih volitvah v ... Podrobneje

Volitve predsednika republike-pogoji za plakatiranje

ponedeljek, 10. september, 2012Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D in 11/11) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), objavljam P O G O J E ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE CERKNO ZA VOLILNO KAMPANJO ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE DNE 11.11.2012 Občina Cerkno ... Podrobneje

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest – zakonodajni referendum 2010

sobota, 12. november, 2011Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Cerkno za volilno kampanjo pri zakonodajnem referendumu o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija dne 12.12.2010 najdete na tej povezavi.

Plakatiranje-predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS

petek, 21. oktober, 2011Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11 in 28/11 – odločba US) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), objavljam P O G O J E ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE CERKNO ZA VOLILNO KAMPANJO ... Podrobneje

Arhiv najdete na tej povezavi.