Finančno – računovodska služba

  • Mojca Sedej
  • 05 373 46 46
  • Valerija Močnik
  • 05 377 50 68

Naloge in pristojnosti

  • pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje,
  • pripravlja finančna poročila, rebalanse in zaključni račun proračuna,
  • opravlja finančno-računovodska in druga strokovna opravila,
  • pripravlja premoženjsko bilanco občine,
  • opravlja druge naloge s tega področja.