Službe in kontakti

 • Direktor občinske uprave
 • mag. Oton Lahajnar
 • 05 373 46 42
 • direktor@cerkno.si
 • Služba za družbene dejavnosti
 • Jožica Lapajne
 • 05 373 46 47
 • Medobčinski inšpektorat
 • mag. Sabina Tehovnik Kumar
 • 05 373 46 53
 • ob ponedeljkih od 9.00 do 11.00 (Občina Idrija)
 • ob sredah od 9.00 do 11.00 (Občina Cerkno)
 • inspektorat.idrija-cerkno@idrija.si
 • Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 • Janez Peternel
 • 05 373 46 50
 • Urejanje prostora in varstvo okolja
 • Vanja Mavri Zajc
 • 05 373 46 48
 • Finančno računovodska služba
 • Mojca Sedej
 • 05 373 46 46
 • Valerija Močnik
 • 05 377 50 68