Službe in kontakti

 • Medobčinski inšpektorat
 • mag. Sabina Tehovnik Kumar
 • 05 373 46 53
 • ob ponedeljkih od 9.00 do 11.00 (Občina Idrija)
 • ob sredah od 9.00 do 11.00 (Občina Cerkno)
 • inspektorat.idrija-cerkno@idrija.si
 • Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 • (področje dela: prometna infrastruktura, obračun komunalnega prispevka)
 • Janez Peternel
 • 05 373 46 50
 • janez.peternel@cerkno.si
 • Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 • (področje dela: občinski urbanist, prostorski akti)
 • Mojca Gros
 • 05 373 46 43
 • mojca.gros@cerkno.si
 • Urejanje prostora in varstvo okolja
 • (področje dela: komunalna infrastruktura, kmetijstvo)
 • Vanja Mavri Zajc
 • 05 373 46 48
 • vanja.mavrizajc@cerkno.si
 • Valerija Močnik
 • 05 377 50 68