KS Ravne – Zakriž

Naslov

Ravne pri Cerknem 17a, 5282 Cerkno

Predsednik: Marjan Bevk
Člani sveta: Peter Prezelj, Klemen Prezelj, Rok Obid, Martina Jurman.

Naselja: Ravne pri Cerknem, Zakriž
Število prebivalcev: 337 (Ravne pri Cerknem 164, Zakriž 173)

vir: Statistični urad RS, stanje na 01.01.2015

Zanimivosti območja:
http://www.kud-zora-ravne.si/index.php/ravne-pri-cerknem

Arhiv zapisnikov sej sveta KS Ravne – Zakriž: