KS Novaki

Naslov

Dolenji Novaki 26, 5282 Cerkno

Predsednik: Simon Eržen
Člani sveta: Štefka Kejžar, Matej Razpet, Miran Peternelj, Alenka Jeram, Pavel Podobnik, Janez Božnar.

Naselja: Dolenji Novaki, Gorenji Novaki
Število prebivalcev: 450 (Dolenji Novaki 209, Gorenji Novaki 241)

vir: Statistični urad RS, stanje na 01.01.2015

Zanimivosti območja: http://www.tdnovaki.si/sl/

Arhiv zapisnikov sej sveta KS Novaki: