KS Bukovo

Naslov

Bukovo 29a, 5282 Cerkno

Predsednik: Danijel Mavri
Člani sveta: Uroš Purgar, Zorana Hadalin, Irena Rupnik, Silvo Jeram, Barbara Bevk, Robert Koder, Blaž Jeram.

Naselja: Bukovo, Zakojca
Število prebivalcev: 229 (Bukovo 181, Zakojca 48)

vir: Statistični urad RS, stanje na 01.01.2015

Arhiv zapisnikov sej sveta KS Bukovo: