Krajevne skupnosti

Občino Cerkno sestavlja 10 krajevnih skupnosti in 30 naselij (Bukovo, Cerkljanski vrh, Cerkno, Čeplez, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Gorje, Jagršče, Jazne, Jesenica, Labinje, Laznica, Lazec, Orehek, Otalež, Planina pri Cerknem, Plužnje, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Poče, Ravne pri Cerknem, Reka, Straža, Šebrelje, Travnik, Trebenče, Zakojca in Zakriž).

Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti. Predstavnike sveta volijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti in sicer za štiri leta po večinskem sistemu.

Svet krajevne skupnosti odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost in predstavlja interese krajevnih skupnosti v občini. Svet daje mnenje občinskemu svetu, odborom, nadzornemu odboru in županu o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, na razvoj občine in prostorsko ureditev občine.