Nove cene komunalnih storitev s 1.6.2020

admin Obvestila, Vodooskrba

Občinski svet Občine Cerkno je dne 12. 5. 2020 potrdil nove cene komunalnih storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki so izračunane na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/2019), in veljajo od 1. 6. 2020. Cenik je objavljen na tej povezavi.