novice_2013_nov_korak_k_celostni_ureditvi_pb_franja

Nov korak k celostni ureditvi PB Franja

admin Novice

Župan občine Cerkno Miran Ciglič in predstavnik občinske uprave Gašper Mohorič sta povabila na sestanek direktorico Mestnega muzeja Idrija Ivano Leskovec in Ernesto Drole, vodjo Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Nove Gorice. Sestanku je prisostvoval tudi Matjaž Domnik.

Tema sestanka je bila gradnja sprejemnega centra, ki ga želi potencialni investitor Matjaž Domnik urediti na lokaciji obstoječega objekta.

Prisotni so se strinjali, da je objekt potreben, vendar je pred tem potrebno izdelati idejni načrt, občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in pridobiti potrebna soglasja – predvsem soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Nujno je tudi določiti upravljalca Bolnice Franja za daljše časovno obdobje in izdelati operativni upravljalski načrt z upoštevanjem določil iz pogodbe, ki sta jo po obnovi Franja leta 2009 sklenili Občina Cerkno in Ministrstvo za okolje in prostor.

Za postavitev sprejemnega centra mora biti izražen javni interes, odpira se tudi možnost sklenitve javno-zasebnega partnerstva.

Vsi prisotni so ocenili, da se morajo stvari prepustiti kvalitetni strokovni obravnavi, saj bi projekt le tako lahko služil kot podlaga za kandidaturo pri razvojnih regijskih programih 2014-2020. Vsekakor pa bo glede gradnje in vsebine sprejemnega centra potrebna poglobljena razprava na občinskem svetu.