107044733_593034464737931_2490501413523428346_n

NEUSTREZNO ODLAGANJE ODPADKOV NAS LAHKO STANE TUDI ZDRAVJA

admin Koronavirus COVID-19, Novice

V občini Cerkno pogosto opažamo neustrezno ravnanje občank in občanov pri odlaganju odpadkov, ki nas lahko udari po denarnici in je, še zlasti v času epidemije, posebej ogrožujoče za okolje in zdravje ljudi. Ločujmo, skrbimo za urejenost eko otokov in bodimo vzgled našim sokrajanom! Ravnajmo odgovorno, saj v mestu in v naravi nismo sami.

V občini Cerkno se po ugotovitvah Medobčinskega inšpektorata občin Idrija in Cerkno v zabojnikih za mešane odpadke se znajdejo odpadki, ki bi jih morali uporabniki oddati ločeno. Neustrezni odpadki se znajdejo tudi v zabojnikih za ločeno zbiranje. Eko otoki so pogosto prenapolnjeni, na določenih lokacijah pa uporabniki odpadke odlagajo na ali ob zabojnike.

Neustrezno ravnanje ogrožujoče za naše okolje in zdravje

Zaradi nepravilno odloženih odpadkov imajo komunalni delavci več neposrednega stika z odpadki in so kljub uporabi zaščitne opreme po nepotrebnem izpostavljeni viru okužb. Zaradi odpadkov, ki jih občanke in občani odlagajo na ali ob zabojnike, prihaja do večje možnosti prenosa okužb in raznosa odpadkov v okolico.

Na Občini Cerkno tako pozivamo občanke in občane, da naša opozorila jemljejo skrajno resno in dosledno upoštevajo navodila za ločevanje odpadkov (dostopna TUKAJ) ter obvestila o ravnanju z odpadki. Še zlasti v času epidemije naj ravnajo odgovorno do sebe, okolja in sokrajanov.

V primeru prenapolnjenih zabojnikov občanke in občane prosimo, da odpadke:
– odložijo na drug eko otok,
– počakajo do naslednjega praznjenja ali
– o tem obvestijo izvajalca javne službe zbiranja odpadkov Komunalo Idrija na telefon 05 372 72 00 oziroma e-naslov info@komunalaidrija.si.

Ko odpadki udarijo po denarnici

V letu 2020 se je manjša kultura uporabnikov pri ločevanju v občini Cerkno odražala na zajetnem kupčku zbranih mešanih komunalnih odpadkov oziroma manjši količini ločeno zbranih koristnih odpadkov, posledično pa tudi na višjih položnicah za komunalne storitve.

Koristni odpadki so tisti ločeni odpadki ene vrste (plastika in embalaža, papir, steklo …), ki niso onesnaženi z drugimi vrstami odpadkov. Odvozi tovrstnih odpadkov se ne obračunajo dodatno, saj pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) zanje že dobijo prihodek iz embalažnine, ki jo uporabniki plačajo ob nakupu izdelkov oziroma embalaže. Nekoristne (onesnažene) odpadke pa VOKA Snaga prav tako kot kosovne odpadke obravnava in obračunava enako kot mešane komunalne odpadke, zato so bili zneski za ravnanje z odpadki na položnicah za maj 2020 višji od zneska v preteklih mesecih.

Delež koristnih odpadkov v občini Cerkno znaša 62 %, kar je nižje od slovenskega povprečja za skoraj 10 odstotnih točk. Z doslednejšim ločevanjem odpadkov bi prispevali tako k manjši obremenitvi okolja kot tudi k zniževanju stroškov dejavnosti.

Kaj se zgodi, če v zabojniku pristane napačen odpadek?

Vodjo področja Vodovod, odpadki in kanalizacija na idrijski Komunali Matejo Rejc smo vprašali za komentar na vsesplošno razširjeno mnenje, da delavci Komunale vse ločene odpadke “zmečejo na isti kup”. Kot nam je pojasnila, je to zgolj posledica neustreznega ravnanja uporabnikov: Ko občanke in občani v zabojnik za ločeno zbiranje odvržejo neustrezen odpadek, s tem onesnažijo celotno vsebino zabojnika (npr. ko v zabojnik za papir oddajo papir v plastičnih vrečah) ‒ prevzemnik tako pomešanih odpadkov ne more več prevzeti kot koristnih in jih zavrne, Komunala pa jih lahko odda le kot mešane komunalne odpadke.“Tako se zgodi, da morajo delavci Komunale na primer rumen zabojnik za plastiko in embalažo stresti v komunalno vozilo k ostalim mešanim odpadkom,” pove Rejčeva in doda, da je takšna praksa žal res precej pogosta, a neizogibna, dokler ne bomo dosegli višje kulture ločevanja odpadkov pri uporabnikih.

Zaradi razvejanosti in razpršenosti naselij v občini Cerkno na oddaljenih prevzemnih mestih včasih pride tudi do situacije, ko se mešani komunalni odpadki in embalaža v rumenih vrečah pobirajo na isti dan in z dvema voziloma. Vozilo, ki zbira mešane komunalne odpadke, lahko v teh primerih res pobere tudi manjšo količino rumenih vrečk in jih nato odpelje do glavne ceste, kjer te vrečke prevzame vozilo, ki zbira odpadno plastiko in embalažo. Na ta način Komunala racionalizira proces in stroške.