Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem zemljišča (Reka – Ravne)

admin Obvestila

Datum: 12. 7. 2022
Številka: 478-0039/2022

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišča na parceli št. 510/23 k. o. 2348 Reka – Ravne.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem zemljišča (.docx datoteka)