Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem delov zemljišča na parceli št. 465/4 k.o. 2344 Cerkno

admin Obvestila

Datum: 15. 4. 2022
Številka: 478-0022/2022-1

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju zakon) ter 19. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe – najem delov zemljišča na parceli številka 465/4 k.o. 2344 Cerkno (.pdf datoteka)