Namera o oddaji nepremičnin – VCC

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno objavlja v skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

N A M E R O

o oddaji nepremičnin (del poslovnih prostorov objekta Večnamenski center Cerkno, Bevkova ulica 22, Cerkno) za določen čas treh let z neposredno pogodbo:

– pisarno št. 2 v prvem nadstropju s kvadraturo 19,16 m2,
– pisarno št. 3 v prvem nadstropju s kvadraturo 16,72 m2,
– pisarno št. 4 v prvem nadstropju s kvadraturo 16,69 m2,
– pisarno št. 5 v prvem nadstropju s kvadraturo 29,56 m2,
– pisarno št. 1 v drugem nadstropju s kvadraturo 14,77 m2,
– pisarno št. 2 v mansardi s kvadraturo 17,57 m2,
– pisarno št. 3 v mansardi s kvadraturo 17,34 m2.