Na voljo sredstva za izobraževanje zaposlenih 45+

admin Obvestila

ICRA podjetjem nudi celovito podporo pri pridobivanju sredstev v okviru razpisa “Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile”.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. julija 2019 objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«. S povabilom želijo predvsem nuditi podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, krepiti kompetence starejših zaposlenih (starejših od 45 let) in doseči večjo pripravljenost starejših zaposlenih za podaljševanje delovne aktivnosti.

Skupna vrednost povabila je 10 milijonov EUR. Posamezno podjetje lahko pridobi za pripravo strategije upravljanja starejših zaposlenih povrnjenih do 3.000 EUR stroškov, za udeležbo zaposlenih v motivacijskih programih in usposabljanjih pa kar 1.800 EUR na zaposlenega.

Finančne spodbude so namenjene podjetjem vseh velikosti in panog, kot tudi samozaposlenim. Podjetja lahko napotujejo svoje zaposlene v motivacijske programe ter različna usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja, pridobivanja mehkih kompetenc, splošnih usposabljanj ali  poklicno specifičnih usposabljanj.

Zainteresirana podjetja obveščamo, da Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija nudi podjetjem celovito podporo in strokovno pomoč tako pri prijavi na razpis, kot kasneje pri izdelavi strategije ter izvedbi motivacijskih programov in usposabljanj. Vabimo vas, da nas za  vse dodatne informacije pokličete na 05 37 43 913 ali nam pišete na izobrazevanje@icra.si.

POVEZAVA DO RAZPISA