novice_2020_mreza_za_bivanje

Mreža za bivanje: Trajnostni pristop k urejanju stanovanjske problematike

admin Novice

V Občini Idrija se je z novim letom začel odvijati projekt Mreža za bivanje, namenjen razvoju in nadgradnji občinske stanovanjske politike. Projekt odgovarja na aktualno stanovanjsko problematiko, ki je značilna za vsa evropska mesta, kot tudi staranje prebivalstva. Slednje je skupaj z odseljevanjem mladih še posebej značilno za stara industrijska mesta. Eden od razlogov za beg mladih je pomanjkanje primernih stanovanj, ki so fizično ali cenovno nedostopna. Istočasno je v Idriji (po podatkih statističnega urada) okoli 800 praznih stanovanj, v Tolminu pa celo več kot 1000. Cilj projekta v Idriji je pregled obstoječega stanovanjskega fonda in aktivacija stanovanj, ki so v primernem stanju za uporabo ali prenovo. To bi lahko postal pomemben trajnostni vir hitrega zagotavljanja najemnih stanovanj v prihodnosti.

Aprila bo v Idriji odprta informativna točka MREŽA ZA BIVANJE, kjer bodo na voljo različne informacije za najemodajalce in najemnike. Organizirane bodo delavnice in posveti s strokovnjaki iz različnih področij, ki bodo predstavili pravne, davčne in funkcionalne okvirje za oddajanje nepremičnin, pa tudi alternativne oblike bivanja in sobivanja, ki so možne znotraj trenutno veljavne zakonodaje. Dogodki bodo odprti za javnost in brezplačni.

Obe občini, Idrija in Tolmin, sta podpisnici Alpske konvencije. Skupni cilj vseh članic je trajnostni razvoj na lokalni ravni in spodbujanje aktivnega sodelovanja prebivalcev pri ustvarjanju kvalitetnega bivalnega okolja za skupnost.

Za več informacij o projektu nam pišite na naslov: mrezazabivanje@idrija.si.