lokalne-volitve-2022

Lokalne volitve 2022

Občinska volilna komisija Občine Cerkno obvešča vse volivce, da bo volišče za predčasno glasovanje za drugi krog volitev za župana odprto v sejni sobi občinske uprave v sredo 30. 11. 2022 od 7. do 19. ure.

Poročila o izidih volitev

Poročilo o izidu volitev za Krajevne skupnosti (.pdf)
Poročilo o izidu volitev za OS (.pdf)
Poročilo o izidu volitev za župana – 1. krog (.pdf)
Poročilo o izidu volitev za župana – 2. krog (.pdf)

Kandidacijski postopek

Obrazec Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov (.pdf)
Obrazec Podpora kandidaturi za župana (.pdf)
Pravila o postopku izvedbe žrebanja za določitev vrstnega reda kandidatur in list kandidatov (.docx)

Obrazci

Kandidatura za župana – instruktivni obrazec (.docx)
Lista kandidatov za lokalne volitve – proporcionalni volilni sistem – instruktivni obrazec (.docx)
Podatki o organizatorju volilne kampanje – instruktivni obrazec (.docx)
Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za župana (.docx)
Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta – vzorec (.doc)
Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za člana občinskega sveta (.doc)
Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur – vzorec (.doc)
Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po pošti na območju Republike Slovenije – vzorec (.docx)
Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta – vzorec (.doc)
Soglasje s kandidaturo za župana – vzorec (.doc)
Šifrant – stopnja in naziv izobrazbe (.pdf)

Volitve v svete krajevnih skupnosti

Kandidatura za volitve članov sveta KS, ki jo je določila politična stranka (.pdf)
Kandidatura za volitve članov sveta KS, ki so jo določili volivci s podpisovanjem (.pdf)
Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti (.pdf)
Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti (.pdf)

Ostalo

Pogoji plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje (.pdf)
Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov volilnih odborov na rednih lokalnih volitvah dne 20.11.2022 (.pdf)
Izjava kandidata za člana volilnega odbora (.pdf)
Predlog za člana volilnega odbora (.pdf)
Sklep o določitvi posebnih volišč (.pdf)
Sklep o določitvi volišč za člane svetov KS (.pdf)
Sklep o določitvi volišč za volitve župana in občinskega sveta (.pdf)
Število potrebnih podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za člane občinskega sveta (.pdf)
Navodilo občinskim volilnim komisijam za izvedbo lokalnih volitev 2022 (.pdf)
Rokovnik volilnih opravil – lokalne volitve 2022 (.pdf)
Seznam potrjenih kandidatov za župana in potrjenih list kandidatov za Občinski svet Občine Cerkno in Seznam kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti (.pdf)
Ugotovitveni sklep – drugi krog volitev za župana Občine Cerkno (.pdf)

Naknadne volitve v sveta KS Orehek – Jesenica in KS Novaki

Sklep o razpisu naknadnih volitev v svet KS Orehek – Jesenica in KS Novaki (.pdf)
Sklep o določitvi in območju volišč – naknadne volitve (.pdf)
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil naknadnih volitev članov sveta krajevnih skupnosti Novaki in Orehek – Jesenica (.pdf)
Seznam potrjenih kandidatov za člane svetov KS Orehek – Jesenica in KS Novaki – naknadne volitve (.pdf)

Obvezna predložitev izvodov plakatov in drugih promocijskih tiskov

Oddaja obveznih izvodov promocijskih publikacij NUK – Lokalne volitve (.docx)
Predlog dobavnega lista – Lokalne volitve (.xlsx)

Povezava na spletno stran Ministrstva za javno upravo:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/

Povezava na spletno stran Državne volilne komisije:
https://www.dvk-rs.si/

Logo