lokalne-volitve-2022

Lokalne volitve 2022

Kandidacijski postopek

Obrazec Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov (.pdf)
Obrazec Podpora kandidaturi za župana (.pdf)

Obrazci

Kandidatura za župana – instruktivni obrazec (.docx)
Lista kandidatov za lokalne volitve – proporcionalni volilni sistem – instruktivni obrazec (.docx)
Podatki o organizatorju volilne kampanje – instruktivni obrazec (.docx)
Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za župana (.docx)
Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta – vzorec (.doc)
Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za člana občinskega sveta (.doc)
Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur – vzorec (.doc)
Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po pošti na območju Republike Slovenije – vzorec (.docx)
Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta – vzorec (.doc)
Soglasje s kandidaturo za župana – vzorec (.doc)
Šifrant – stopnja in naziv izobrazbe (.pdf)

Volitve v svete krajevnih skupnosti

Kandidatura za volitve članov sveta KS, ki jo je določila politična stranka (.pdf)
Kandidatura za volitve članov sveta KS, ki so jo določili volivci s podpisovanjem (.pdf)
Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti (.pdf)
Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti (.pdf)

Ostalo

Pogoji plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje (.pdf)
Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov volilnih odborov na rednih lokalnih volitvah dne 20.11.2022 (.pdf)
Izjava kandidata za člana volilnega odbora (.pdf)
Predlog za člana volilnega odbora (.pdf)
Sklep o določitvi posebnih volišč (.pdf)
Sklep o določitvi volišč za člane svetov KS (.pdf)
Sklep o določitvi volišč za volitve župana in občinskega sveta (.pdf)
Število potrebnih podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za člane občinskega sveta (.pdf)

Povezava na spletno stran Ministrstva za javno upravo:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/

Povezava na spletno stran Državne volilne komisije:
https://www.dvk-rs.si/

Logo