lokalne_volitve_2018_pasica

Lokalne volitve 2018

Občinska volilna komisija poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da podajo predloge za imenovanje članov volilnih odborov.
Predloge, skupaj s podpisano Izjavo kandidata za člana volilnega odbora, pošljite do vključno 13.9.2018 na Občinsko volilno komisijo Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

Obrazci za podporo volivcev
Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno

Logo

Povezava na spletno stran Ministrstva za javno upravo:
http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/

Povezava na spletno stran Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018/