Lokalne ceste – obnova ceste Straža-Otalež-Jazne-Sovodenj

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno je v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 128/06 in 16/08) objavila na portalu javnih naročil RS, dne 28.05.2008, pod št. JN4223/2008, javno naročilo po odprtem postopku za lokalne ceste »Obnova ceste Straža-Otalež-Jazne-Sovodenj«.

Celotna dokumentacija se lahko naroči na tel: 05 37 34 650, fax: 05 37 34 649 ali po e-pošti: obcina@cerkno.si.