Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2019

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 5. redni seji, dne 23. 5. 2019 sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI CERKNO ZA LETO 2019.