Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1 s spremembami) in Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 s spremembami), je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 24. redni seji dne 29. marca 2018 sprejel LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI CERKNO ZA LETO 2018.