Lokalni program za mladino Občine Cerkno

[KREPITEV SKUPNOSTI] PRIJAVI SE V KOMISIJO ZA MLADE – ponovitev

admin Javna naročila, razpisi in objave, Novice, Obvestila

Občina Cerkno mladinske organizacije in organizacije za mlade ter skupine mladih ponovno poziva k predlaganju kandidatov v Komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno.

1. Predstavniki mladih v komisiji za mladinska vprašanja
V postopku izbora predstavnikov mladih v Komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno se izbira 3 predstavnike mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade ter skupin mladih.

2. Način oddaje predlogov
Predloge za kandidaturo zbira Občina Cerkno. Prijave lahko oddate tako, da izpolnjen obrazec, pošljete na e-poštni naslov katjusa.mrak@cerkno.si z zadevo »Mladi – kandidatura«.

3. Rok za oddajo predlogov
Rok za prijave je petek, 16. 04. 2021 do 15.00.

4. Sodelovanje v komisiji za izbor
Predstavniki nevladnih organizacij in skupin mladih predlagajo enega kandidata. Če je predlaganih kandidatov več kot 3, ti nato znotraj sebe izvolijo 3 predstavnike, ki bodo v komisiji za mladinska vprašanja. Okvirni termini sej komisije so navedeni v rokovniku.

5. Upravičeni predlagatelji
Kandidate lahko predlagajo:

•    mladinske organizacije
Mladinske organizacije v občini so po Odloku o mladini v Občini Cerkno avtonomna demokratična prostovoljna samostojna združenja otrok in/ali mladih, ki imajo najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnosti na območju občine in s svojim delovanjem na območju občine omogočajo mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter so organizirane kot samostojne pravne osebe, in sicer kot društva ali zveze društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da jim je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.

•    organizacije za mlade
Organizacije za mlade v občini so po tem odloku neprofitne pravne osebe s sedežem v občini, ki na območju občine izvajajo dejavnosti, namenjene tudi uveljavljanju interesov otrok in/ali mladih, vendar pa teh aktivnosti ne upravljajo, pripravljajo, izvajajo in vrednotijo mladi, in so organizirane kot zavodi, ustanove ali zadruge.

•    skupina mladih
Skupina mladih je neformalna skupina najmanj petih (5) aktivnih izvajalcev oz. udeležencev na področju mladinskega dela, ki stanujejo v občini Cerkno in so stari od 15 do 29 let.

6. Rokovnik izvedbe postopka
08. 04. 2021         objava poziva za prijavo kandidatov
16. 04. 2021 do 15.00    rok za oddajo prijav kandidatov
21. 04. 2021 ob 15.00     seja komisije za vodenje postopka in objava seznama kandidatov
22. 04. 2021 od 15.00    začetek volitev (pogojno)
22. 04. 2021 do 17.00    zaključek volitev (pogojno)
22. 04. 2021 ob 17.00    seja komisije za vodenje postopka in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

7. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.cerkno.si, lahko pa nam pišete na katjusa.mrak@cerkno.si oziroma pokličete na 041 416 433 (Katjuša Mrak).

Komisija za mladinska vprašanja CERKNO – prijava

Krepitev skupnosti