Lokalni program za mladino Občine Cerkno

[KREPITEV SKUPNOSTI] Prijavi se v komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Novice

Občina Cerkno poziva k predlaganju kandidatov v Komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno mladinske organizacije in organizacije za mlade ter skupine mladih.

1. Predstavniki mladih v komisiji za mladinska vprašanja

V postopku izbora predstavnikov mladih v Komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno se izbira 3 predstavnike mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade ter skupin mladih.

2. Način oddaje predlogov

Predloge za kandidaturo zbira Občina Cerkno. Prijave lahko oddate tako, da izpolnjen obrazec, pošljete na e-poštni naslov katjusa.mrak@cerkno.si z zadevo »Mladi – kandidatura«.

3. Rok za oddajo predlogov

Rok za prijave je petek, 02. 04. 2021 do 15:00.

4. Sodelovanje v komisiji za izbor

Predstavniki nevladnih organizacij in skupin mladih predlagajo enega kandidata. Če je predlaganih kandidatov več kot 3, ti nato znotraj sebe izvolijo 3 predstavnike, ki bodo v komisiji za mladinska vprašanja. Okvirni termini sej komisije so navedeni v rokovniku.

5. Upravičeni predlagatelji

Kandidate lahko predlagajo:

  • mladinske organizacije
    Mladinske organizacije v občini so po Odloku o mladini v Občini Cerkno avtonomna demokratična prostovoljna samostojna združenja otrok in/ali mladih, ki imajo najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnosti na območju občine in s svojim delovanjem na območju občine omogočajo mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter so organizirane kot samostojne pravne osebe, in sicer kot društva ali zveze društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da jim je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
  • organizacije za mlade
    Organizacije za mlade v občini so po tem odloku neprofitne pravne osebe s sedežem v občini, ki na območju občine izvajajo dejavnosti, namenjene tudi uveljavljanju interesov otrok in/ali mladih, vendar pa teh aktivnosti ne upravljajo, pripravljajo, izvajajo in vrednotijo mladi, in so organizirane kot zavodi, ustanove ali zadruge.
  • skupina mladih
    Skupina mladih je neformalna skupina najmanj petih (5) aktivnih izvajalcev oz. udeležencev na področju mladinskega dela, ki stanujejo v občini Cerkno in so stari od 15 do 29 let.

6. Rokovnik izvedbe postopka

24. 03. 2021 objava poziva za prijavo kandidatov
02. 04. 2021 do 15.00 rok za oddajo prijav kandidatov
07. 04. 2021 ob 15.00 seja komisije za vodenje postopka in objava seznama kandidatov
16. 04. 2021 od 15.00 začetek volitev (pogojno)
16. 04. 2021 do 17.00 zaključek volitev (pogojno)
16. 04. 2021 ob 17.00 seja komisije za vodenje postopka in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

7. Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.cerkno.si, lahko pa nam pišete na katjusa.mrak@cerkno.si oziroma pokličete na  041 416 433  (Katjuša Mrak).

Prijavni obrazec: Komisija za mladinska vprašanja Cerkno

Krepitev skupnosti