novice_2013_korak_do_visje_kakovosti_zivljenja

Korak do višje kakovosti življenja

admin Novice

Danes je na Osnovni šoli Cerkno potekalo slavnostno odprtje prenovljene kotlovnice, ki predstavlja eno večjih investicij Občine Cerkno v letu 2012.

Investitor je Občina Cerkno, projekt izvaja GOLEA, primorska energetska agencija v okviru projekta Švicarskega prispevka Obnovljivi viri energije v primorskih občinah. Investicija je nadaljevanje vizije občine v smislu trajnostnega razvoja in optimiziranja stroškov ter prihrankov in boljše kakovosti življenja občanov.

V poletnem in jesenskem času je stara kotlovnica v OŠ popolnoma spremenila svojo notranjost in izgled, delno pa spremenila tudi svoj namen. Stari kotel na ekstra lahko kurilno olje ali po domače “na nafto” sta zamenjala dva sodobna kotla na lesno biomaso – lesne sekance vršne moči 250 kW avstrijskega proizvajalca Froling. Kotla sta vezana kaskadno, kar pomeni, da se drugi kotel vklopi po potrebi, zaradi česar je raba energije učinkovitejša. Poleg kotlovnice je bilo potrebno na novo zgraditi zalogovnik za lesne sekance, ki ima prostornino cca 50 m3 in ga je pri polnem obratovanju kotlov potrebno polniti vsak teden. Polnjenje zalogovnika poteka iz zgornjega parkirišča pri osnovni šoli.

Izgradil se je tudi mikro sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ki poleg OŠ ogreva še stavbe glasbene šole, muzeja, vrtca in objekta družbenih dejavnosti.

Investicija v novo kotlovnico je 368.055,93 evrov brez DDV. Od tega je delež financiranja Občine 40 % ter DDV, 60 % pa je doniral Švicarski prispevek.

S prehodom na novo tehnologijo ter obnovljiv vir energije bo Občina za ogrevanje veliko prihranila. Poglejmo si številke. Predvidena letna poraba toplote za vse stavbe je približno 587,3 MWh/leto. Strošek toplote za ogrevanje vseh stavb bo po novem v 15 letih znašal 356.168,09 evrov. Cena za MWh toplote znaša 40,43 evrov. V tej ceni je vključeno vse: energent – biomasa in celotno vzdrževanje kotlovnice. Za primerjavo, če Občina ne bi izvedla investicije, bi bil strošek za MWh toplote 138,34 evrov, kar v 15 letih pomeni 1.218.706,23 evrov. Neto prihranek Občine znaša tako 862.538,14 evrov.

Kotlovnico bo 15 let upravljalo in šoli dobavljalo toploto podjetje Petrol d.d. Po tem obdobju pa bo kotlovnica zopet prišla pod upravljanje šole oziroma občine.

Nikakor pa ne smemo zanemariti ekološkega vidika izgradnje nove kotlovnice. S prehodom na obnovljiv vir energije – lesno biomaso – so se emisije CO2 letno zmanjšale za 212 ton, poleg tega so se močno zmanjšale emisije žveplovih oksidov, kar je značilno za kurjenje fosilnih goriv.

GOLEA je skupaj z Občino Cerkno v decembru izvedla tudi prijavo objekta OŠ Cerkno na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Izvedla bi se sanacija fasade stavbe, zamenjave stavbnega pohištva ter prenove strehe. Ocenjena investicija znaša dobrih 1,7 milijona evrov, razpis pa predvideva 100 % refundacijo sredstev za energetsko sanacijo objekta. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani v decembru.

Primož Ladava, GOLEA