Kopanje v rekah, jezerih, morju – priporočila za prebivalce 2013

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Ob pričetku kopalne sezone, ki na celinskih vodah traja od 15.6.- 31.8., smo pripravili novo verzijo priporočil za prebivalce glede kopanja v rekah, jezerih, morju.

V poletnem času prejemamo klice prebivalcev, ki sprašujejo o kakovosti površinskih vodotokov, varnosti kopanja. Veliko prebivalcev se kopa na nenadzorovanih divjih kopališčih, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi zlasti zaradi mikrobiološkega-fekalnega onesnaženja površinskih vodotokov, kar je posledica izpustov komunalnih odpadnih vod.

Kopanje priporočamo na območjih, na katerih se spremlja kakovost kopalne vode (z državnim monitoringom), to je na naravnih kopališčih in območjih kopalnih voda. Tudi tu se kopamo na lastno odgovornost.

Priporočilo bomo objavili na spletni strani Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica. V priponki vam pošiljamo skeniran izvod Priporočila, ki ga lahko objavite tudi na vaših spletnih straneh.

Lepo pozdravljeni,
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica