novice_2014_konstitutivna_seja_novega_obcinskega_sveta_obcine_cerkno

Konstitutivna seja novega Občinskega sveta Občine Cerkno

admin Novice

V torek, 4. novembra 2014, se je vršila konstitutivna seja nove sestave Občinskega sveta Občine Cerkno. V novem svetu je odslej več, tj. 6 strank oz. list in sicer: Slovenska ljudska stranka, Neodvisna lista Mirana Cigliča, Socialni demokrati, Stranka Mira Cerarja, Smo taki, kot smo in Slovenska demokratska stranka.

Razveseljuje dejstvo, da je v tokratni sestavi 7 pripadnic ženskega spola in prevladujoči delež višje in visoko izobraženih. Tokratni svetniki so v povprečju stari 46 let, kar pomeni, da so v povprečju kar 7 let mlajši od prejšnje sestave.

Naslednja seja občinskega sveta bo meseca decembra, do takrat pa se morajo formirati tudi vsi odbori (Odbor za malo gospodarstvo in turizem, Odbor za komunalno dejavnost in cestno infrastrukturo, Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter socialno politiko, Odbor za varstvo in urejanje okolja ter prostorsko načrtovanje, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja), tri komisije (Statutarno pravna komisija, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisija za priznanja in nagrade) in dva sveta (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Svet uporabnikov javnih dobrin), ki delujejo v okviru Občinskega sveta Občine Cerkno.

Zapisniki občinskih sej in vabila nanje bodo vedno dostopni na naši spletni strani.

Avtor fotografije: Bojan Tavčar, http://bojantavcar.wix.com/tavcarb

Slika: Konstitutivna seja OS Občine Cerkno