Javno naročilo za Obnovo lokalnih cest v občini Cerkno

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Na podlagi 25. člena Zakona o javnih naročilih, ZJN-2 (Ur. l. RS št. 128/2006 in 16/08), Občina Cerkno vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za dela na objektu: »Obnova lokalnih cest v Občini Cerkno«.