Javno naročilo za dobavo novega ali rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Gasilska zveza Cerkno objavlja javno naročilo za dobavo novega ali rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin. Javno naročilo zajema dobavo novega ali rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin, z vgrajeno črpalko, vodnim rezervoarjem in prostori za gasilsko opremo. Naročnik bo upošteval zgolj vozila izdelana od vključno letnika 2005 dalje, pod pogojem, da so izpolnjene vse ostale zahteve, navedene v obrazcu Ponudba.

Naročnik ima za nakup vozila zagotovljenih 350 000 EUR. Znesek vključuje tudi plačilo DDV.

Predmet naročila in tehnične specifikacije gasilskega vozila so podrobneje opredeljene v dokumentu „OBR-Ponudba“.

Rok dobave je največ 90 dni od dneva podpisa pogodbe. Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.

Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago najmanj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme je v takšnih primerih na ponudnikih.

Več si preberite v priponki.