Javno naročilo – Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje Pri Brejcu – Jazc

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno je na Portalu javnih naročil dne 13.05.2015, pod številko objave NMV3112/2015, objavila obvestilo o naročilu male vrednosti po postopku zbiranja ponudb v skladu s 30.a členom Zakona o javnih naročilih, ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14) za »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu – Jazc«.