Javno naročilo po odprtem postopku: Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Na podlagi 25. člena Zakona o javnih naročilih, ZJN-2 (Ur. l. RS št. 128/06, 16/08 in 19/10), Občina Cerkno vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za dela na objektu: »Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne«.