Javno naročilo – Obnova cest v občini Cerkno v letu 2008

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Na podlagi 25. člena Zakona o javnih naročilih, ZJN-2 (Ur. l. RS št. 128/2006 in 16/08), Občina Cerkno vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za dela na objektu: »Obnova cest v Občini Cerkno v letu 2008«.