Javno naročilo – MOST PREKO POTOKA ZAPOŠKA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU V CERKNEM

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno je na Portalu javnih naročil dne 29.3.2016, objavila obvestilo o javnem naročilu male vrednosti za “Most preko potoka Zapoška pri Zdravstvenem domu Cerkno”.

Razpisna dokumentacija
Popis del-popravek 4.4.2016
Tehnično poročilo
Gradbena situacija s prometno ureditvijo
Prečni prerez 1-1
Prečni prerez 2-2
Prečni prerez 3-3
Tloris mostu
Vzdolžni prerez