Javno naročilo gradnje po odprtem postopku – Večnamenski objekt Bukovo (PONOVNI RAZPIS)

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 128/06 in 16/08, v nadaljevanju ZJN-2) vabi k ponovni oddaji ponudbe za »Novogradnjo Večnamenskega objekta Bukovo« po zahtevah razpisne dokumentacije.