Javno naročilo gradnje po odprtem postopku – Sanacija struge Čerinščice (1. prioriteta)

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno oddaja javno naročilo po odprtem postopku, objavljeno na portalu javnih naročil. V skladu z določili Zakona o javnih naročilih – ZJN-2 (UL RS št. 128/06 in št. 16/08) naročnik vabi vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, da predložijo svojo pisno ponudbo za »Sanacijo struge Čerinščice – I. prioriteta« po zahtevah razpisne dokumentacije.