Javno naročilo gradnje po odprtem postopku – Sanacija plazu za Malim Njivčem in zaplavna pregrada na Čerinščici

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno oddaja javno naročilo po odprtem postopku, objavljeno na portalu javnih naročil. V skladu z določili Zakona o javnih naročilih – ZJN-2 (UL RS št. 128/06 in št. 16/08) naročnik vabi vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, da predložijo svojo pisno ponudbo za »Sanacije plazu za Malim Njivčem in zaplavne pregrade na Čerinščici« v okviru projekta Sanacije in rekonstrukcije Partizanske bolnice Franja in zaledja hudournika Čerinščica po zahtevah razpisne dokumentacije.