Javno naročilo – Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 28. 02. 2017, Občina Cerkno  (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradenj :

Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno”.

Ponudba mora ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti  najkasneje do 15. 03. 2017 do  9:30 ure in mora biti veljavna  najmanj 120 dni od roka  za oddajo ponudb.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal  javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 07. 03. 2017 do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja , v zakonskem roku.

Javno odpiranje ponudb bo  potekalo na sedežu  naročnika, dne 15. 03. 2017 ob 10:00 uri.

Dodatno obvestilo!

V zvezi z JN  »Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno« obveščamo vse zainteresirane  ponudnike, da je  rok za  prijavo za obvezen ogled OŠ Cerkno podaljšan do ponedeljka, 6. marca do 12:00 ureOgled je možen po predhodni najavi na naslov obcina@cerkno.si. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim ponudnikom ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu ponudniku, ki bo zaprosil za ogled.

Podaljšan rok za oddajo ponudb!

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 20.03.2017 do 09:30 ure. Vezano na navedeno bo javno odpiranje ponudb izvedeno dne 20.03.2017 ob 10:00 uri, rok za podajo vprašanj pa se podaljša do 13.03.2017 do 10:00 ure. Novo razpisno dokumentacijo – dopolnjeno najdete na TEJ povezavi oz v spodnji povezavi.

Podaljšan rok tudi za prijavo za ogled OŠ Cerkno!

V zvezi z JN »Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno« obveščamo vse zainteresirane ponudnike, da je rok za prijavo za obvezen ogled OŠ Cerkno podaljšan do torka, 7. marca 2017 do 18:00 ure. Ogled je možen po predhodni najavi na naslov obcina@cerkno.si. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim ponudnikom ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu ponudniku, ki bo zaprosil za ogled.