Denarna pomoč za novorojenca

Do enkratnega denarnega prispevka za novorojenca je upravičen eden od staršev, pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana RS in imata stalno bivališče v Občini Cerkno. Pravico do prispevka ureja Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka.

Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka

Za uveljavitev pravice upravičenec na sedež Občine odda izpolnjeno vlogo.