Center za socialno delo Idrija

Kontakni podatki in informacije

Uradne ure
ponedeljek: 8h – 12h in 13h – 15h
sreda: 8h – 12h in 13h – 17h
petek: 8h – 13h

Socialna varnost, ki jo želi zagotoviti država vsem svojim državljanom (Zakon o socialnem varstvu), obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družine in skupin prebivalstva, njena dejavnost pa so storitve in ukrepi namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarno socialne pomoči namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Na centrih za socialno delo želijo zagotavljati posamezniku, družini in skupini prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo:

  • storitve in ukrepe namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav:
  • socialna preventiva, ki je namenjena prav preprečevanju socialnih stisk in težav,
  • prva socialna pomoč, namenjena odpravi stisk in težav,
  • osebna pomoč v obliki svetovanja, urejanja in vodenja,
  • pomoč družini, kot pomoč družini za dom in pomoč družini na domu,
  • institucionalno varstvo, kot pomoč pri urejanju in plačevanju storitev,
  • pomoč pri urejanju zaposlitev pod posebnimi pogoji,
  • denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Vloge, ki jih lahko oddate na Centru za socialno delo Idrija.

Oglejte si predstavitev socialnih preventivnih programov CSD Idrija