Socialno varstvo

Socialno varstvo je mreža programov in ukrepov države, namenjena reševanju socialnih stisk in težav posameznikov oziroma posameznih skupin prebivalstva.

Občina Cerkno varstvo socialnih pravic zagotavlja z različnimi programi pomoči, ki so namenjeni družinam, starejšim, osebam s posebnimi potrebami in najrevnejšim slojem prebivalstva.

V okviru socialnega varstva v občini Cerkno podrobneje na sledečih podstraneh: