Zbirni center Cerkno

Urnik obratovanja:
ob četrtkih od 11h do 14h in
ob sobotah od 7h do 10h.

Zbirni center Cerkno, ki se nahaja na lokaciji čistilne naprave Cerkno, je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov. Občani in občanke lahko iz gospodinjstev pripeljejo in brezplačno oddajo vse vrste odpadkov, ki tam nastajajo. Na območju zbirnega centra je nameščenih več različnih ustrezno označenih zabojnikov, namenjenih razvrščanju in začasnemu skladiščenju odpadkov. Odpadki, ki se lahko ponovno reciklirajo oziroma na ustrezen način predelajo, bodo nato oddani pooblaščenim prevzemnikom.

V Zbirni center se lahko pripelje in po navodilih sortira naslednje vrste odpadkov:

 • odpadni papir in karton vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
 • odpadno stekleno embalažo,
 • odpadno plastično in kovinsko embalažo in embalažo iz sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • biološke odpadke iz gospodinjstev,
 • zeleni odrez in odpadki iz vrtov,
 • izrabljena oblačila in obutev,
 • tekstil,
 • jedilna olja in maščobe,
 • ostanke barv, črnil, lepil in smol, detergentov in ostalih čistil,
 • izrabljene baterije in akumulatorje,
 • ostale nevarne odpadke,
 • zdravila in fitofarmacevtske pripravke,
 • električno in elektronsko opremo, sijalke,
 • belo tehniko,
 • kosovne odpadke,
 • izrabljene avto gume,
 • manjše količine gradbenih odpadkov (adaptacije stanovanj),
 • kritino iz azbestnih materialov,
 • ostanke odpadkov.

Občane vljudno vabimo, da obiščejo in pripeljejo v Zbirni center vso odvečno kramo, ki zaseda prepotreben prostor v bivanjskem okolju. Občani, ki so vključeni v redni odvoz bioloških odpadkov lahko brezplačno prevzamejo tudi ustrezne biorazgradljive vrečke.

Želimo si, da bi Zbirni center ostal urejen in kot tak tudi pokazatelj okoljske naravnanosti kraja in vseh prebivalcev, zato naprošamo občanke in občane, da se držijo navodil in da ustrezno odlagajo odpadke.

Za vse predloge, pripombe ali potrebne nasvete se lahko občanke in občani obrnejo na:

 • strokovne delavce Komunale Idrija na tel.: 372 72 00,
 • delavca v Zbirnem centru ali
 • strokovne službe Občine Cerkno.

Z veseljem bomo poskušali skupaj poiskati ustrezno rešitev za naše odpadke.