Navodila za zbiranje odpadkov

Komunala Idrija skladno z državno zakonodajo kot izvajalec javne službe v občini Cerkno že več let omogoča ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev v zbiralnicah ločenih frakcij, t. i. ekoloških otokih.

Zbiralnice so opremljene s tremi zelenimi zabojniki, v naseljih z večstanovanjskimi stavbami pa tudi z rjavim zabojnikom. Barva pokrova je različna glede na vrsto odpadka, ki se v zabojniku zbira. V zabojnik z rdečim pokrovom odlagamo odpadni papir, z belim odpadno steklo, z rumenim odpadno kovinsko in plastično embalažo, v rjav zabojnik pa biološke odpadke. Navodila za zbiranje:

Odpadni papir
 • V zabojnik sodijo:
 • časopisi, revije
 • zvezki, knjige
 • prospekti, katalogi
 • pisemske ovojnice, papir
 • embalaža iz papirja
 • karton in lepenka
 • V zabojnik ne sodijo:
 • kartonska embalaža tekočin (tetrapak)
 • embalaža iz papirja in kartona prepojena ali umazana z živili
 • kopirni papir
 • povoščeni ali plastificiran papir
 • celofan, alufolija
 • vreče za lepilo, cement, apno
 • tapete
 • papirnate brisače, prtički, robčki

Kartonske škatle in drugo večjo papirnato embalažo pred odložitvijo v zabojnik zložimo.

Odpadno steklo
 • V zabojnik sodijo:
 • steklenice za živila
 • kozmetične stekleničke
 • stekleničke za zdravila
 • kozarci za vlaganje
 • druga steklena embalaža
 • V zabojnik ne sodijo:
 • okensko, avtomobilsko in ostalo ravno steklo
 • ogledala
 • kristalno steklo
 • ekransko steklo
 • steklo svetil (žarnice in senčila svetil)
 • pleksi steklo, karbonsko steklo in drugo steklo iz umetnih mas
 • laboratorijsko in drugo ognjeodporno steklo

Stekleno embalažo pred odložitvijo izpraznimo in odstranimo zamaške ali pokrovčke.

Odpadna plastična in kovinska embalaža
 • V zabojnik sodijo:
 • plastenke pijač
 • plastenke čistil in pralnih sredstev
 • plastični lončki in kozarci živil
 • plastične vrečke in folije
 • pločevinke pijač
 • pločevinke živil (konzerve)
 • kartonska embalaža tekočin (tetrapak)
 • kozmetična plastična embalaža
 • V zabojnik ne sodijo:
 • plastična embalaža nevarnih snovi (motornih olj, pesticidov, barv, lakov, razredčil)
 • večji plastični predmeti

Plastično in kovinsko embalažo pred odložitvijo v zabojnik izpraznimo.

Biološki odpadki
 • V zabojnik sodijo:
 • sadni odpadki in olupki
 • zelenjavni odpadki in olupki
 • kuhani ostanki hrane
 • lupine oreščkov
 • kavna usedlina
 • kavni filtri in čajne vrečke
 • jajčne lupine
 • listje, veje, trava, rože, plevel
 • stara zemlja lončnic
 • papirnate vrečke
 • papirnati robčki in brisače
 • lesni pepel
 • V zabojnik ne sodijo:
 • olje, maščobe
 • cigaretni ogorki
 • živalski iztrebki
 • kosti
 • plenice
 • tekstil
 • sanitetni material
 • papir

V kolikor imate možnost, prosimo, da biološke odpadke odlagate v hišni kompostnik na lastnem vrtu.

Odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu in jih ni mogoče ločeno zbirati v posameznih zabojnikih, pa niso kosovni in nevarni odpadki, odložite v zelen zabojnik z zelenim pokrovom za mešane odpadke. Večje kosovne odpadke in nevarne odpadke iz gospodinjstva lahko oddate ob letnih akcijah, med letom pa jih lahko brezplačno oddate v Zbirnih centrih Ljubevč in Cerkno.

Vir: http://www.komunalaidrija.si/00_osnovna/index.php?vsebina_tip=63