Cenik ravnanja z odpadki

V priponki najdete sklep o potrditvi cen storitev obdelave komunalnih in bioloških odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana, ki ga je sprejel Svet RCERO na svoji 6. dopisni seji 12.3.2019.