Cenik oskrbe s pitno vodo

veljaven od 01.06.2022 dalje

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 63/2016), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019– v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020 – UPB ) je Občinski svet Občine Cerkno na 36. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel

S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):

Storitev Enota mere Cena
Količina dobavljene pitne vode Na mdobavljene vode
Vodarina m3 0,6831 €

omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):

Velikost priključka

Faktor omrežnine

Število priključkov

Število x faktor

Cena

za faktor

15 in 20

1

1212

1212

3,9600

25 in 32

3

25

75

11,8797

40

10

1

10

39,5991

50

15

4

60

59,3987

65

30

0

0

118,7973

80 in 90

50

6

300

197,9954

100 in 125

100

0

0

395,9908

150

200

0

0

791,9818

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.

Št. 355-0002/2016-6
Datum, 24. 6. 2022

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič l.r.

Cenik oskrbe s pitno vodo

veljaven od 01.06.2021 dalje

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 63/2016), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019– v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020 – UPB ) je Občinski svet Občine Cerkno na 25. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel

S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):

Storitev Enota mere Cena
Količina dobavljene pitne vode Na mdobavljene vode
Vodarina m3 0,6336 €

omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):

Velikost priključka

Faktor omrežnine

Število priključkov

Število x faktor

Cena

za faktor

15 in 20

1

1204

1204

3,7421

25 in 32

3

25

75

11,2265

40

10

0

0

37,4217

50

15

4

60

56,1325

65

30

0

0

112,2651

80 in 90

50

5

250

187,1085

100 in 125

100

0

0

338,2169

150

200

0

0

748,4338

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.

Pričetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 6. 2021.

Št. 354-0002/2016-6
Datum, 28. 5. 2021

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič l.r.

Cenik oskrbe s pitno vodo

veljaven od 01.06.2020 dalje

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 63/2016), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019– v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/2007, 94/2014 in 75/2015 ) je Občinski svet Občine Cerkno na 11. redni seji dne 12.5.2020 sprejel

S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):

Storitev Enota mere Cena
Količina dobavljene pitne vode Na mdobavljene vode
Vodarina m3 0,7517 €

omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):

Velikost priključka

Faktor omrežnine

Število priključkov

Število x faktor

Cena

za faktor

15 in 20

1

1227

1227

3,7823

25 in 32

3

27

81

11,3471

40

10

1

10

37,8239

50

15

3

45

56,7361

65

30

0

0

113,4719

80 in 90

50

3

150

189,1198

100 in 125

100

0

0

378,2397

150

200

0

0

756,4794

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.

Pričetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 6. 2020.

Št. 410-0002/2016-5
Datum, 12. 5. 2020

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič l.r.

Cenik oskrbe s pitno vodo

veljaven od 01.07.2018 dalje

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 63/2016), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17– v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15 ) je Občinski svet Občine Cerkno na 25. redni seji dne 31.5.2018 sprejel

S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkno

I.

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):

Storitev Enota mere Cena
Količina dobavljene pitne vode Na mdobavljene vode
Vodarina m3 0,4884 €

omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):

Velikost priključka

Faktor omrežnine

Število priključkov

Število x faktor

Cena

za faktor

15 in 20

1

1216

1216

3,5041

25 in 32

3

41

123

10,5122

40

10

1

10

35,0406

50

15

3

45

52,5608

65

30

0

0

105,1217

80 in 90

50

5

250

175,2028

100 in 125

100

0

0

350,4056

150

200

0

0

700,8112

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 7. 2018.

Št. 355-0002/2016-4
Cerkno, dne 31. maja 2018

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

Cenik oskrbe s pitno vodo

Veljaven od 01.01.2017 do 30.06.2018

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 63/16), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju: Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel

S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkno

I.

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):

Storitev Enota mere Cena
Količina dobavljene pitne vode Na mdobavljene vode
Vodarina m3 0,2834 €

omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):

Velikost priključka

Faktor omrežnine

Število priključkov

Število x faktor

Cena

za faktor

15 in 20

1

1141

1141

2,4061

25 in 32

3

125

375

7,2182

40

10

2

20

24,0605

50

15

9

135

36,0908

65

30

1

30

72,1816

80 in 90

50

3

150

120,3027

100 in 125

100

2

200

240,6054

150

200

1

200

481,2109

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 7. 2018.

Št. 355-0002/2016-3
Cerkno, dne 22. septembra 2016

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.